Opdracht tot dienstverlening

 • Gegevens Opdrachtgever*

 • Bankgegevens
 • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Voeg hier een kopie van uw identiteitsbewijs toe.

  Let op: U kunt alleen .PNG, .JPEG of .PDF bestanden toevoegen. Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe; dit betreft een kopie van uw ID kaart, Paspoort of Rijbewijs. Om uw privacy te beschermen graag uw pasfoto blurren en uw BSN nummer onleesbaar maken.
 • Bevoegdheid tot verhuur*

 • The verhuren object:*

 • 1. Dat het te verhuren object uw eigendom is / Dat u in het bezit bent van een schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of verhuurder om het object te mogen verhuren;
  2. Te handelen met toestemming van alle gemeentelijke en overige bevoegde instanties, de Hypotheekbank en de Vereniging van Eigenaren;
  3. Het te verhuren object bij aanvang van de huur vrij zal zijn van gebreken in de zin van de wet.
 • Tenzij het een monument betreft is het overhandigen van een energielabel/ energie-index wettelijk verplicht.
 • Details te verhuren object

 • Huurprijs inclusief eventuele stoffering/meubilering en servicekosten
 • MM slash DD slash JJJJ
 • Indien bekend kunt u hier de geschatte bedragen voor de verbruikskosten invullen.

 • Marketing, tarieven en overige voorwaarden

 • Marketing
  1. Opdrachtgever stemt ermee in dat The Brick Club de opdracht, eventueel met foto’s tekeningen e.d. ter kennis brengt van collega’s en derden en dat deze gegevens worden opgenomen, op diverse internet pagina’s, woning bestanden, in gidsen en andere overzichten.
  2. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de woning wordt aangemeld en vertoond op: thebrickclub.nl, pararius.com, funda.nl. The Brick Club wijst opdrachtgever erop dat woningen slechts door één kantoor op Pararius en Funda kunnen worden aangeboden. Het is voor opdrachtgever dan ook niet mogelijk de opdracht voor aanmelding op Pararius en Funda tevens te verstrekken aan andere kantoren.


  Tarieven
  Opdrachtgever stemt ermee in dat per huurbetaling een bedrag van € 89,- incl. 21% BTW zal worden ingehouden voor zolang het object is verhuurd. Tijdens leegstand zal dit bedrag worden verlaagd tot € 12,10 incl 21% BTW per maand indien verhuurder wenst dat The Brick Club op zoek gaat naar een nieuwe huurder.

  Uitsluiting aansprakelijkheid
  1. The Brick Club is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die volgt uit de in huurovereenkomst opgenomen of op te nemen bepalingen die op grond van (semi) dwingend (huur)recht nietig zijn of door huurder vernietigd kunnen worden.

  2. De huurprijs en de voorschotten voor mee te leveren zaken en diensten zijn door opdrachtgever aan The Brick Club opgegeven. The Brick Club draagt geen verantwoordelijkheid voor de door opdrachtgever opgegeven bedragen en is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk indien en voor zover mocht blijken deze bedragen hoger zijn dan rechtens aan een huurder in rekening kan en mag worden gebracht. The Brick Club is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van acties door de huurder om de huurprijs aan te passen.

  3. Indien een woonruimte wordt verhuurd met een aanvangshuurprijs boven de huurprijsliberalisatiegrens zal in de te sluiten huurovereenkomst een huurprijsindexeringsclausule worden opgenomen op grond waarvan de huurprijs jaarlijks zal worden verhoogd met de inflatie. De opdrachtgever moet er rekening mee houden dat de huurder recht heeft op huurprijsbescherming. The Brick Club sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor de gevolgen van een geslaagd beroep op huurprijsbescherming, waaronder een toetsing van de aanvangshuurprijs, door de huurder.

  4. The Brick Club is niet aansprakelijk voor door de huurder en/of de personen waarvoor hij verantwoordelijk is, in de woning aangebrachte schade.

  5. The Brick Club is niet aansprakelijk voor schade welke niet door ons is opgemerkt tijdens een check- in of check- out. The Brick Club wijst u met klem op het feit dat u de woning zelf nog dient na te lopen al vorens de borg aan de huurder te retourneren.

  6. The Brick Club is niet aansprakelijk indien opdrachtgever op enigerlei grond door een bevoegde instanties en/of derden wordt aangesproken wegens het zonder toestemming verhuren van het object.